ANBI


ANBI-gegevens Vrijzinnigen Brielle:

Onze afdeling is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat uw bijdragen aan de Vrijzinnigen Brielle e.o. onder de giftenaftrek vallen voor de Inkomstenbelasting. U vindt ons in het register van de Belastingdienst onder de naam: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Voorne Putten en Rozenburg (Let op, geen streepje tussen Voorne en Putten). RSIN 16154211.

Naam:

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Voorne-Putten en Rozenburg (Statutaire naam).

De vereniging is ook bekend onder de naam Vrijzinnigen Nederland Brielle e.o.

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN):

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Voorne-Putten en Rozenburg staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het RSIN 816154211

Bezoekadres/kerkgebouw:

Kerkstraat 10

3231 VG Brielle

Postadres:

Slagveld 30

3231 AN Brielle

Doel van de vereniging:

De vereniging stelt zich volgens artikel 3 van de statuten ten doel het vrijzinnig-christelijk geloofsleven te bevorderen, alsmede ruimte te geven aan vrijzinnig religieus leven. Dit maakt zij zichtbaar door het organiseren van inspiratie-ochtenden, ontmoetings-­ochtenden, workshops & cursussen, vieringen vanuit een vrijzinnig perspectief en pastoraat.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

(te updaten)

Functies en namen van bestuurders:

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Paul Deur (voorzitter)
Bram Poldervaart (secretaris)
Jan de Voogd (penningmeester)
Arja Schokker - Nugteren (algemeen lid)

Beloningsbeleid:

Bestuurders zijn onbezoldigd, maar ontvangen vergoeding voor de gemaakte kosten (indien van toepassing). Dezelfde regeling geldt voor vrijwilligers. De Vrijzinnigen Nederland heeft een centrale landelijke centrale regeling voor voorgangers, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN gevolgd worden.

Uitgeoefende activiteiten in hoofdlijnen:

(te updaten)

Financiële verantwoording:

(te updaten)