Pastoraat


Ds. Maja Nieuwenhuis doet het pastoraal werk voor onze leden. Als u behoefte hebt aan een bezoek van of gesprek met haar , kunt u haar bellen op tel. 06-29267305

Mocht u behoefte aan een bezoekje vanuit de kerk dan kunt u dat kenbaar maken bij Corrie Okker tel. 06-23009195