OVER ONS


Onze kernwaarden zijn 

-Verwondering over het bestaan
-vertrouwen dat het leven zin heeft
-Mededogen met al wat leeft

Vrijzinnigheid is een tolerante levenshouding waarbij vrijheid van zingeving en eigen mening centraal staan

Wie zijn wij:

Vrijzinnigen Nederland bestaat uit 36 verenigingen, één van deze verenigingen is Vrijzinnigen Brielle e.o.
We willen mensen die op zoek zijn naar zingeving een plaats bieden waarin zij inspiratie kunnen opdoen. Dit doen wij door een programma aan te bieden, waar de volgende aspecten in hun onderlinge samenhang aan bod komen:
-Filosofie
-Religie
-Spiritualiteit
-Kunst en cultuur
-Maatschappelijke betrokkenheid