KERKGEBOUWHistorie

De eerste steen is gelegd op 1 juli 1916 en op 17 december van dat jaar in gebruik genomen. Deze locatie is niet de eerste keus. De gedachte was de kerk te vestigen op de hoek van Asylstraat en Vrouwenhoflaan. De Nederlandse Hervormde kerk wilde dit niet en beriep zich op de verordening dat er geen kerk mag worden gebouwd op minder dan 150 meter van een bestaande kerk. Daarop is de huidige locatie gekozen. 

Toentertijd waren de verhoudingen gespannen, gelukkig zijn er nu goede contacten met de diverse geloofsgemeenschappen in Brielle. Ons gebouw aan de Kerkstraat 10 is nog steeds in bezit van de Vrijzinnigen Brielle. 

De Vrijzinnigen Brielle zijn opgericht op 22 april 1875 als vierde afdeling van Nederland. Een van de oprichters was mr. Ph. de Kanter. De eerste bijeenkomsten vonden plaats in kleine zaaltjes en huiskamers. 

Doelstelling van de Vrijzinnigen is het behartigen van het vrijzinnige geloofsleven. Dit is nog steeds ons uitgangspunt en dit is vooral te herkennen in de diversiteit van de bijeenkomsten die wij organiseren.


Anno nu: